Permatopia

Permatopia ist eine nachhaltige Ökosiedlung mit 90 Reihenhäusern in der Nähe von Kopenhagen

Nilan Comfort 200 Top

Idéen bag Permatopia er at skabe et selvforsynende, meningsfuldt og moderne bofællesskab, der både sikrer lave leveomkostninger og miljømæssig bæredygtighed baseret på ideen om permakultur. 

Dette økosamfund realiseres ved at skabe et gensidigt berigende samspil mellem beboere og landbrug ved hjælp af beboerinvolvering i driften og et forsyningsanlæg baseret på vedvarende energi og ressourcekredsløb.

90 rækkehuse, fællesgård, landbrug og forsyningsanlæg – designet efter permakultur og vugge-til-vugge principperne, med vedvarende energi og fuldstændigt ressourcekredsløb.

Nilans Comfort 200 Top er et rigtig godt valg til denne slags byggeri bl.a. på grund af de kompakte indbygningsmål.​

Comfort 200 Top er et ventilationsaggregat med passiv varmegenvinding via en modstrømsveksler.

Læs mere om Comfort 200 Top

Bygherre..........: Etableringsforeningen Permatopia
Arkitekt............: House Arkitekter
Placering..........: Karise - Danmark